همیار خدمت | شبکه هوشمند خدمات تلفن همراه

قوانین سایت همیار خدمت

رویه های موجود در سامانه همیار خدمت، منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بر طبق قانون تجارت الکترونیک میباشد. استفاده شما از خدمات سامانه به منزله پذیرش قوانین و رویه های آن است. جهت تامین این اصل، همیار خدمت در احراز هویت کاربران، به طور جدی رفتار خواهد کرد. در مقابل، همیار خدمت نیز مشتری مداری را در راس امور خود قرار داده و متعهد به احقاق حقوق کاربر میباشد. راه های ارتباطی گسترده ما، متضمن پاسخگویی ماست. صاحب امتیاز: آرش خانکی