کد اینترنت همراه اول

رمز بسته تخفیفی همراه اول

بسته ویژه ایرانسل و همراه اول

اینترنت مستقیم تخفیفی

سیمکارت

سیمکارت با قیمت مناسب

235

تعداد مشتریان

2121

تعداد شارژ های فروخته شده

120

سیم کارت های اماده تحویل

25

تعداد نمایندگی ها