همیار خدمت | شبکه هوشمند خدمات تلفن همراه

بسته ویژه همراه اول

رمز بسته اینترنت همراه اول

بسته ویژه ایرانسل

اینترنت ارزان ایرانسل

سیمکارت

سیمکارت با قیمت مناسب

235

تعداد مشتریان

2121

تعداد شارژ های فروخته شده

120

سیم کارت های اماده تحویل

25

تعداد نمایندگی ها